கருஞ்சீரகத்தால் குணப்படுத்த முடியாத நோய்களே இல்லை என சொல்லாம். பல வகையான புற்றுநோய்க்கு கூட கருஞ்சீரகத்தில் இருந்து தான் மருந்து தயாரிக்கிறார்கள். ஆனால் 97% கருஞ்சீரகத்தால் நன்மை ஏற்பட்டாலும் இதனால் 2 – 3% தீமையும் இருக்க தான் செய்கிறது. கருஞ்சீரகத்தை அளவிற்கு அதிகமாக எடுத்தாலோ அல்லது தொடர்ந்து பல முறை எடுத்து வந்தாலோ, வியாதிகளோடு இதனை எடுத்து கொண்டாலோ பல பக்க விளைவுகள் இதனால் உண்டாகும்.


வியாதியின் தீவிரத்தை பொருத்து கருஞ்சீரகத்தை ஒரு மண்டலமோ அல்லது இரு மண்டலமோ அல்லது ஒரு சில நாட்களுக்கு மட்டுமே எடுக்க வேண்டும். மாறாக மாதக் கணக்கிலோ, வருடக் கணக்கிலோ அல்லது ஆயுள் முழுவதும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்படி மாதக் கணக்கில் கருஞ்சீரகத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் சிறுநீரக பிரச்சனை மற்றும் அழற்சி ஏற்படலாம் என அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு ஆய்வு நிறுவனம் கூறுகிறது.

கருஞ்சீரகத்தை ஒரு மண்டலம் எடுத்து வந்தாலே உங்களுக்கு பூரண குணம் தெரிய தொடங்கும். அலோபதி மாத்திரைகளை போல ஆயுள் முழுவதும் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கர்ப்பிணி பெண்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் கருஞ்சீரகத்தை சாப்பிட கூடாது. கர்ப்பிணி பெண்கள் கருஞ்சீரகத்தை எடுத்து கொண்டால் வயிற்றில் இருக்கும் கருவிற்கும், கர்பப்பையிற்கும் பாதிப்பு ஏற்படும்.