அத்திப்பழமானது எளிதில் ஜீ ரணமாவதுடன் கல்லீரல், மண்ணீரல் போன்ற ஜீரண உ றுப்புகளை நல்ல முறையில் சு றுசு றுப்புடன் செ யலாற்றச் செ ய்கிறது. ஆகையால் ஈரல், குலைக்கட்டி க ண்ட குழந்தைகளும் இ க்கனிகளை கொடுக்கலாம்.


சிறுநீரகத்தில் க ல்லடைப்பு போ ன்ற த டங்கல்களை அ கற்றிச் சி றுநீரைப் பெ ருக்குகிறது. பெ ருங்குடலில் ஆ ங்காங்கே, இறுகிய க ழிவுப் பொருட்களை ப க்குவப்படுத்தி, இ ளக்கி, வி யர்வையாகவும், சிறுநீராகவும், மலமாகவும் வெளியேற்றி குடலை மி ருதுவாகச் செய்கிறது.

தினசரி 2 பழங்களை சாப்பிட்டால் உடலில் இரத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கும். உடலும் வளர்ச்சி அடைந்து பருமனடையும். மலச்சிக்கலை நீக்க உணவிற்குப் பிறகு சிறிதளவு அத்தி விதைகளைச் சாப்பிடலாம். நாள்பட்ட மலச்சிக்கலை குணமாக்க 5 பழங்களை இரவில் சாப்பிட வேண்டும்.

அத்தியில் புரோட்டீன், சர்க்கரை சத்து, கால்ஷீயம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் இரும்புச் சத்து அதிக அளவில் இருப்பதாகவும், மற்ற பழங்களைவிட அத்திப்பழத்தில் இந்த சத்துக்கள் நாலு மடங்கு அதிகமாக இருப்பதாகவும் ஆய்வகள கூறுகின்றன. இதைத் தவிர வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் சி அதிக அளவில் உண்டு.

சீமை அத்திப்பழம் வெண்குஷ்டத்தை குணமாக்குகிறது. அரை கிராம் காட்டு அத்திப் பழத்தை தினசரி ஒரு வேளை சாப்பிட்டு வந்தால், வெண்புள்ளிகள், வெண் குஷ்டம், தோலின் நிறமாற்றம் ஆகியவை குணமாகும்.

அதைப் பவுடராக்கி பன்னீரில் கலந்து, வெண் புள்ளிகள் மீது பூசலாம். இதை தயாரிக்க முடியாதவர்கள் யுனானி நாட்டு மருந்துக்கடைகளில் விற்கப்படும், சபூப் பாஸ் என்னும் மருந்தை வாங்கிப் பயன்படுத்தலாம்.