யம்மாடியோவ்… இப்படி ஒரு உடம்ப பார்த்ததே இல்ல…!

யம்மாடியோவ்… இப்படி ஒரு உடம்ப பார்த்ததே இல்ல…!

“கருப்பசாமி கு த் த கை தா ர ர்” என்னும் படத்தின் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் ந டிகை மீனாட்சி. இந்தப் படத்தின் மூலம் ஏராளமான தமிழ் ரசிகர்களை க வர்ந்தார். அதையடுத்து தமிழில் “ம ந் தி ர புன்னகை” , “பெருமாள்”, “ராஜாதி ராஜா” , “வெள்ளைகார து ரை”, “நானும் ரௌ டி தான்”, “திருநாள்”, “நேர்முகம்”, “ஆங்கிலப்படம்” ஆகிய படங்களில் நடித்திருந்தார். சமீபத்தில் இவர் க வர்ச்சி போட்டோ ஷூ ட் நடத்திய மீனாட்சி அதனை, தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குனர்களுக்கு தூ து அனுப்பியுள்ளார். ந டிகை மீனாட்சியின் போட்டோ ஷூ ட் படங்கள், தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி செ ம வை ர லா கி ற து . கருப்பசாமி கு த் த கை தா ர ர் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து ராஜாதி ராஜா, ம ந் தி ர ப் புன்னகை, நானும் ரவுடிதான் போன்ற பல படங்களில் இவருடைய சிறப்பான திறமையை வெளிப்படுத்தியிருப்பார்.

இருந்தும் பட வாய்ப்புகள் வராமல், அப்படியே நடிக்காமல் சில வருடங்கள் காணாமல் போனார். தற்போது மீண்டும் சினிமாவில் நடிப்பதற்காக தற்போது க வர்ச்சியிலும் கு தி த் து விட்டார். தற்பொழுது க வர்ச்சியான போட்டோ ஷூ ட் நடத்தி வருகிறார். அதை சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டு வருகிறார். இதனை பார்த்த ரசிகர்கள் “ய ம் மா டி யோ வ்… இப்படி ஒரு உடம்ப பார்த்ததே இல்ல…!” என உள் மனதில் உள்ளதை க மெ ண் டு க ளி ல் உ ள றி த ள்ளுகிறார்கள்.